Skip links

Disclaimer

Laatst gewijzigd: 07-02-2023

De eenmanszaak Vimonto, met KvK-nummer 74936719, hierna ‘Vimonto’ wil u hartelijk welkom heten op www.vimonto.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Vimonto kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Vimonto zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Vimonto zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Vimonto is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Vimonto verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Vimonto tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Vimonto dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar contact@vimonto.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Vimonto of die van licentiegevers. Vimonto behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via contact@vimonto.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Vimonto per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Vimonto weten via contact@vimonto.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Vimonto verplicht is tot enige schadevergoeding.

🍪 Vimonto maakt gebruik van Cookies en andere technieken om uw website ervaring te optimaliseren!